system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Instrukcja użytkowania aktywatora AST-2

Wstęp

Podstawowa funkcjonalność

Aktywator AST-2 jest przeznaczony do aktywowania znaczników elektronicznych systemu TOTUPOINT. Użytkowanie jest niezwykle proste i intuicyjne, a co istotne, nie wymaga użycia innej ręki niż tej, w której trzymana jest laska. Aktywowanie znaczników oznacza na ogół rozpoczęcie odtwarzania przez znacznik zawartego w nim komunikatu głosowego, przez co możliwe jest zlokalizowanie znacznika słuchem, a tym samym zlokalizowanie oznaczonego obiektu lub poznanie jego nazwy.

Aktywator jest dodatkowo wyposażony w funkcję kompasu, co znakomicie ułatwia orientację przestrzenną.

W celu ograniczenia zużycia energii, funkcjęaktywowania znaczników można wyłączać, gdy nie jest ona potrzebna lub w okolicy nie ma znaczników.

Uwaga! W przypadku niskiego stanu baterii, funkcja aktywowania znaczników wyłącza się automatycznie.

W dalszej części instrukcji opisany jest sposób użytkowania aktywatora zamontowanego do białej laski.

Montaż aktywatora

Aktywator można łatwo zamontować do białej laski osoby niewidomej. Występuje on w dwóch odmianach, przeznaczonych do montażu na laskach o średnicy 12,7mm oraz 17,0mm.

Aktywacja znaczników

Aktywacja automatyczna

Aktywacja może być realizowana automatycznie lub na żądanie użytkownika. Aktywacja automatyczna wykonywana jest w chwili wykrycia przez aktywator w jego otoczeniu znacznika elektronicznego. W tej samej chwili wytwarzany jest sygnał wibracyjny (potrójne krótkie zawibrowanie), aby zasygnalizować ten fakt Użytkownikowi.

Aktywacja na żądanie

Jak wspomniano wcześniej, znaczniki aktywowane są automatycznie tylko jeden raz. Jeżeli Użytkownik ma potrzebę uruchomić odtwarzanie komunikatu znacznika ponownie, może to uczynić wykonując odpowiedni ruch ręką trzymającą laskę. W tym celu konieczne jest ustawienie laski pionowo oraz wykonanie zdecydowanego dwukrotnego ruchu wzdłuż laski (pionowego).

Jeżeli gest zostanie odczytany poprawnie i włączona jest funkcja aktywacji znaczników, to pojawi się podwójny sygnał wibracyjny, który potwierdza przyjęcie polecenia. Jeżeli taka wibracja nie zostanie wytworzona, to oznacza, że należy gest wykonać ponownie.

Uwaga! Jeżeli po wykonaniu gestu zostanie wytworzona pojedyncza wibracja, to oznacza, że funkcja aktywowania znaczników jest wyłączona.

Włączanie i wyłączanie funkcji aktywowania znaczników

Jeżeli w okolicy nie ma znaczników elektronicznych lub z innych powodów aktywacja nie jest potrzebna, Użytkownik może ją wyłączyć. W tym celu należy ustawić laskę pionowo i wykonać kilka obrotów wokół osi laski w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). W chwili wyłączenia aktywacji zostaną wytworzone dwa długie sygnały wibracyjne. Od tej chwili, znaczniki nie będą aktywowane, a zużycie energii znacznie się zmniejszy. Aby włączyć aktywowanie znaczników, należy ponownie ustawić laskę pionowo i wykonać kilka obrotów wokół osi laski w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara). Włączenie również zostanie zasygnalizowane wytworzoną sekwencją wibracyjną: wibracja długa, dwie krótkie i ponownie długa.

Użytkownik może zawsze sprawdzić, czy funkcja aktywowania jest włączona.

Funkcja kompasu

Jeżeli Użytkownik ustawi laskę w pozycji pionowej i obróci ją wokół osi, to aktywator zawibruje, gdy płaska powierzchnia obudowy przekroczy kierunek północy geograficznej. Wibracja ustaje natychmiast po odkręceniu od północy, zatem należy powolnym ruchem wykonać obrót w przeciwnym kierunku, aby dokładnie określić kierunek. Przy dokładnym ustawieniu aktywatora, pojawi się sekwencja kilku wibracji, która wskazuje na stan baterii oraz informuje, czy funkcja aktywacji znaczników jest włączona.

Informowanie o stanie urządzenia

Gdy urządzenie skierowane jest płaską powierzchnią obudowy dokładnie na północ, wytwarzana jest seria sygnałów wibracyjnych. W przypadku włączonej funkcji aktywacji, sekwencja rozpoczyna się od dwóch wibracji: krótkiej i nieco dłuższej. Po niej następuje kilka krótkich wibracji, których liczba zależy od stanu naładowania akumulatora. Jeżeli funkcja aktywacji jest wyłączona, to wspomniane pierwsze dwie wibracje nie zostaną wytworzone. Stan włączenia funkcji aktywacji można również sprawdzić wykonując ręczną aktywację znaczników.

Liczba wibracji sygnalizujących stan naładowania akumulatora może się zawierać w przedziale od 6 (akumulator naładowany całkowicie) do 2 (akumulator niemal całkowicie rozładowany).

Zasilanie

Aktywator zasilany jest z wbudowanego akumulatora ładowanego poprzez gniazdo mikro-USB. Do jego ładowania można wykorzystać odpowiedni kabel i dowolną ładowarkę z gniazdem USB. Stan naładowania akumulatora można sprawdzić wykorzystując funkcję kompasu.

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020