system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Katowice Powstańców 41A

Miejsce: Śląski Urząd Wojewódzki, Wejście

Szczegóły: Znacznik zamontowany jest na ścianie, na lewo od wejścia na pochylnię prowadzącą do drzwi wejściowych

Data instalacji: 2020-12-16

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Śląski Urząd Wojewódzki - wejście. Znacznik zamontowany jest na ścianie budynku przy miejscu, w którym zaczyna się rampa prowadząca do drzwi wejściowych. Rampa poprowadzona jest wzdłuż ściany jednym ciągiem, bez spoczników. Na jej końcu jest podest, na którym po lewej stronie są drzwi wejściowe a z prawej schody w dół na poziom chodnika i parkingu.

Za drzwiami wewnątrz jest niewielki hol w którym po lewej stronie znajduje się stanowisko Ochrony, gdzie można uzyskać pomoc lub niezbędną informację. W głębi na wprost jest przejście do holu windowego. W nim po lewej stronie są drzwi do klatki schodowej, natomiast po prawej dwie windy. Przed wejściem do holu windowego odchodzi w prawo korytarz, w którym są pokoje Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Po lewej stronie, naprzeciw oznakowanego znacznikiem pokoju 0.06 jest toaleta dostosowana.

Dźwięk znacznika


Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Katowice

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020