system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Szczegóły opisu miejsca

Lokalizacja znacznika

Adres: Mielnik

Miejsce: Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy , Początek ścieżki

Komunikat wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników

Serdecznie witamy Państwa w zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Głogi” w Mielniku.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Głogi” powołany został uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/132/94 w Mielniku z dnia 26.06.1994 roku. Jest jedynym tego rodzaju obszarem ochrony w województwie podlaskim. Zajmuje powierzchnię około 56ha.

Zespół ma na celu ochronę fragmentu krawędzi przełomowej doliny Bugu. Szczególną wartość tego obiektu stanowią dobrze zachowane twory polodowcowe w postaci serii wzniesień o znacznej wysokości względnej, poprzecinanych siecią wąwozów powstałych w wyniku działania erozyjnego wody oraz bardzo interesujące i zróżnicowane zbiorowiska obfitujące w rzadkie gatunki kserotermiczne. Południowa wystawa zboczy i płytkie zaleganie tworów kredowych w okolicach Mielnika sprzyja rozwojowi zbiorowisk murawowych. Wiele z występujących tu roślin ma jedne z nielicznych w północno-wschodniej Polsce stanowisk.

  • Dzwonek szczeciniasty Campanulacervicaria,
  • Dziurawiec skąpolistny Hypericummontanum,
  • Prosienicznik plamisty Hypochoerismaculata,
  • Wyka grochowa Viciapisiformis.
Ponadto występuje tu goryczka krzyżowa Gentianacruciata – roślina objęta ochroną całkowitą oraz dziewięć roślin objętych ochroną częściową.

Na uwagę zasługują bardzo obfite stanowiska pierwiosnki wyniosłej Primulaweris liczące dziesiątki tysięcy osobników.

Teren ten objęto rzadko stosowaną formą ochrony ze względu na walory botaniczne, interesującą rzeźbę terenu (aspekt krajobrazowy) oraz pozostałości dawnych umocnień wojskowych. Znajdują się tu także ślady gospodarki ludzkiej w postaci porzuconej kopalni kredy.

Oferujemy Państwu ścieżki dydaktyczne po terenie „Głogów” o łącznej długości 3500m. Długość ścieżki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych liczy 850m. Życzymy Państwu miłego pobytu.

Dźwięk znacznika

Nie zarejestrowano jeszcze sygnału tonowego!

Uwagi

Producent nie odpowiada za treść powyżej przedstawionych informacji dotyczących znacznika.

Inne miejsca w mieście Mielnik

Powrót do listy wszystkich miejsc

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020