system znaczników TOTUPOINT wiele znaczy...

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

system znaczników elektronicznych TOTUPOINT

Nowoczesne technologie mogą zmieniać Świat na lepszy. Niech pomagają likwidować bariery, niech choć w części przyniosą to, czego natura poskąpiła...
System znaczników przeznaczony jest dla wszystkich i dla wszystkich jest równie dostępny. Dzięki temu w równym stopniu korzystać mogą z niego osoby zdrowe oraz osoby z dysfunkcjami wzroku, słuchu czy ruchowymi. Wdrożenie systemu ma sprawić, by przestrzeń w której żyjemy była bezpieczna, dostępna, jednym słowem - przyjazna.